İşletmenizdeki Çalışan Sayısı
2016 dan Sonraki Çalışma Süreleri


 • İş Güvenliği
  Uzmanı
 • İş Yeri
  Hekimi
 • Diğer Sağlık
  Personeli
 • Az Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
 • Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
 • Çok Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz.
Tam = Tam Zamanlı Personel
2015 ve Öncesi Çalışma Süreleri


 • İş Güvenliği
  Uzmanı
 • İş Yeri
  Hekimi
 • Diğer Sağlık
  Personeli
 • Az Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
 • Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
 • Çok Tehlikeli
 •   00:00  
 •   00:00  
 •   00:00  
Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz.
Tam = Tam Zamanlı Personel

İlgili Mevzuat
İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve Eğitimleri hakkında yönetmelik   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-5.htm
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.htm