SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SORUMLU MÜDÜRLÜK HİZMETLER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SORUMLU MÜDÜRLÜK HİZMETLERİ
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG)  dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü 
imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat 
faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev 
alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları 
uygun hareket etmek.  Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması 
zorunludur. 

Afyon Aktif OSGB olarak Afyon'da LPG Sorumlu Müdürlük hizmeti verebilmekteyiz.