Afyon iş güvenliği firmaları içinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi mantığını değiştirmek için yola çıktık. Hizmetimizi gündelik ve kişisel insiyatiflerden sıyrılarak standardları belli bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi olarak sunuyoruz.
  • Ücretini ver kurtul mantığını doğru bulmuyoruz.
  • Karşılıklı olarak iş güvenliği kavramını süreklilik arzedecek şekilde yapmak istiyoruz.
  • İşimiz size yardımcı olmak. Bu nedenle amacımız; hem işyerinizde kaza olmaması hemde sizin yasalar karşısında mesuliyetinizi asgariye indirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği işi bizim asli görevimizdir. Bunun yanında size zoraki başka şeyler satmaya çalışmıyoruz.
  • İşimizi ticaret değil hizmet olarak biliyoruz.